תנאי שימוש – קורסים מקוונים

תנאי שימוש:

הקורס יועבר על ידי יהודה גזבר־פניגשטיין (להלך: המנחה)

בידיעת הקונה כי קורס יוקלט והמנחה יכול למכור את ההקלטה בהמשך לאנשים נוספים

ההשתתפות בקבוצת הפייסבוק מותנית בהתנהלות ראויה

המנחה אינו מתחייב למשוב אישי לכל אחד מהמשתתפים (אבל הוא ישתדל מאוד)

ניתן לבטל את ההשתתפות עד לאחר 24 שעות ממועד המפגש הראשון, ולקבל חזרה את התשלום בניכוי דמי הרשמה (10%) והחלק היחסי של המפגש הראשון, באם המשתתף השתתף בו

כל הזכויות על החומר המועבר בקורס, לרבות המצגות, שמור למנחה

יש למנחה שיקול דעת בלעדי לגבי המועד הסופי של המפגשים, מינימום המשתתפים הנדרש לפתיחת קבוצה, ביטול השתתפות של משתתף ספציפי וכן ביטול הקורס. במקרה של ביטול הקורס, הכסף יוחזר במלואו למשתתפים