תנאי הרשמה והשתתפות בסדנת אלול

הסדנה תועבר על ידי יהודה גזבר־פניגשטיין (להלך: יהודה).

יהודה יכול להוסיף מרצים אורחים ומרצות אורחות לפי ראות עיניו ובתנאי שיעדכן את המשתתפים באמצעות הקבוצות רשתות החברתיות (וואטסאפ ופייסבוק).

בידיעת הרוכשים כי המפגשים יוקלטו והמנחה יכול למכור או לשתף את ההקלטה בהמשך לאנשים נוספים.

ההשתתפות בקבוצות מותנית בהתנהלות ראויה.

יהודה אינו מתחייב למשוב אישי לכל אחד מהמשתתפים (אבל הוא ישתדל מאוד)

ניתן לבטל את ההשתתפות בתוך שבוע ממועד ההרשמה, ולקבל חזרה את התשלום בניכוי דמי הרשמה (10%) והחלק היחסי של המפגש הראשון, באם המשתתף השתתף בו.

יש למנחה שיקול דעת בלעדי לגבי המועד הסופי של המפגשים, מינימום המשתתפים הנדרש לפתיחת קבוצה, ביטול השתתפות של משתתף ספציפי וכן ביטול הקורס. במקרה של ביטול הסדנה, הכסף יוחזר במלואו למשתתפים.