הטקסט עצמו

העמוד הזה מרכז את כל מה שקשור לעיצוב הטקסט עצמו, הצורה, ולא התוכן שמועבר בו.

תתרכזו בעיקר

כתיבה בלשון הווה

עזבו אתכם מהקדמות

המלך של סימני הפיסוק

סימני קריאה

חמש הערות על כותרות

תכתבו כמו שאתם מדברים

תארי הפועל

תנו לקורא להבין לבד